II3050 - Nationale sturing

  • Netherlands 2050
  • Last updated
Open this scenario

Dit is een gecorrigeerde versie van het scenario Nationale sturing uit de scenariostudie Klimaatneutrale energiescenario’s 2050.

In mei 2020 is het scenario geüpdatet n.a.v. de meest recente inzichten en de doorgevoerde modelverbeteringen.

Toelichting:

In de tweede fase van de Integrale Infrastructuur Verkenning 2030-2050 van de netbeheerders zijn de scenario’s nader beschouwd, is een uitgebreide flexmiddelenanalyse uitgevoerd met inbreng van klankbordgroep en experts. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen, correcties en verbeteringen in alle scenario’s. Via de onderstaande link vindt u een document met een toelichting op de wijzigingen in de scenario’s:

Aanpassingen klimaatneutrale energiesysteem scenario’s 2050

Meer informatie over de Integrale Infrastructuur Verkenning 2030-2050 is via Netbeheer Nederland te verkrijgen: https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/toekomstscenarios-64 

This scenario was last updated on July 28, 2020, in an earlier version of the model. The most recent release of the model was on October 5, 2021.
How do updates to the model affect scenarios?
Slider changes
During updates we must sometimes make small changes to the saved settings for some sliders. This is done to ensure that scenario remains compatible with the new version of the model and, whenever possible, that the intentions of the scenario’s author are preserved.
Outcomes
Scenario outcomes may change due to improvements in the model, better quality data, or the addition of new sliders.

Please note: Save your current scenario before opening another, or your changes might get lost.