Energy Transition Model

Your browser is not completely supported. more information close

Rli (voor)Beeld 80% CO2-reductie in 2050

Open this scenario


  • Sinds november 2017 wordt de NL 2015 dataset gebruikt als basis voor scenario’s. Dit scenario is opgesteld met een eerdere dataset. Hierdoor kunnen de uitkomsten van het scenario afwijken van gepubliceerde uitkomsten.
  • Het ETM is continue onderhevig aan verandering, bijvoorbeeld door implementatie van nieuwe technologieën en mogelijkheden, maar ook doordat de specificaties van technologieën bijgewerkt worden. Hierdoor kunnen uitkomsten van het scenario afwijken van gepubliceerde uitkomsten.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) werd op 9 december 2014 door de minister van Economische Zaken, de heer Kamp verzocht een advies uit te brengen dat bestaat o.a. uit een schets op basis van trends en ontwikkelingen van de energievoorziening in Nederland, waarbij het einddoel een volledige duurzame energiehuishouding in 2050 is.

Dit (voor)beeld voor 80% CO2-reductie t.o.v. 1990 in Nederland is gecreëerd ten behoeve van de Commissie Energie Advies 2050 van de Rli door Quintel Intelligence. Het beeld wordt besproken in het rapport Beelden van een CO2-arme Nederlandse samenleving, dd. 20 augustus 2015, Quintel Intelligence.

  • Country: Netherlands
  • End Year: 2050

Please note: Your current settings get overwritten.