Your browser is not completely supported. more information close

99% Duurzame Energie "Nederland...

Open this scenario

Op verzoek van Marco Witschge van het burgerinitiatief "Nederland krijgt nieuwe energie" is er met het Energietranstitiemodel een extreem scenario berekend dat uitkomt op 99% CO2-reductie en 99% duurzame energie in 2050.

Om dit scenario te kunnen berekenen hebben wij eerst een aantal aannames gedaan over de situatie in 2050:

- Brandstofprijzen ongeveer 100% hoger dan vandaag
- Gematigde economische groei (1-2% per jaar)
- Gematigde efficiƫntieverbeteringen (onder de 2% per jaar)
- Gebruik van 2010 state of the art technologie met uitzondering van wind en zon waar efficiƫntieverbetering is verondersteld

U kunt zelf met de aannames spelen of de technologie- of brandstofmix aanpassen indien u een van de uitgerekende waarden niet rendabel vindt. Het systeem zal dan in enkele milliseconden het gehele energiesysteem opnieuw doorrekenen op onze servers en u dan onmiddellijk feedback geven over de consequenties van de aanpassingen die u aan het scenario heeft gemaakt.

Ter vergelijking is er in dit menu ook een scenario voor 2050 te laden dat minder extreem is. Dit is een 80% CO2-reductie scenario dat van dezelfde aannames uitgaat als het 99% duurzaam scenario maar in dit scenario is ook ruimte voor meer kernenergie.

Groot verschil tussen het 80% CO2-reductie scenario en het 99% duurzaam scenario is de hoeveelheid biomassa die nodig is. Deze hoeveelheid is in het 80% CO2 reductie scenario ruim 1 x het Nederlands landbouwareaal en in het 99% duurzaam scenario ruim 4 x het Nederlands landbouwareaal.

  • Country: Netherlands
  • End Year: 2050

Please note: Your current settings get overwritten.