Your browser is not completely supported. more information close

80% CO2 reductiescenario

Open this scenario


  • Sinds november 2017 wordt de NL 2015 dataset gebruikt als basis voor scenario’s. Dit scenario is opgesteld met een eerdere dataset. Hierdoor kunnen de uitkomsten van het scenario afwijken van gepubliceerde uitkomsten.
  • Het ETM is continue onderhevig aan verandering, bijvoorbeeld door implementatie van nieuwe technologieën en mogelijkheden, maar ook doordat de specificaties van technologieën bijgewerkt worden. Hierdoor kunnen uitkomsten van het scenario afwijken van gepubliceerde uitkomsten.

Quintel Intelligence heeft een voorbeeldscenario gemaakt met 80% CO2 reductie voor 2050. Het is een scenario met beperkte economische groei (ongeveer 1% procent per jaar) tussen 2010 en 2050. De huidige 2010 state-of-the-art technology wordt gebruik met uitzondering van zon en wind waar significante prestatieverbeteringen worden verondersteld (-37% voor wind op land tot -78% voor zonnepanelen). Brandstofprijzen stijgen met 100% tussen 2010 en 2050 en de CO2-prijs is ongeveer 30 Euro per ton terwijl de totale energiekosten minder dan 5% stijgen t.o.v. vandaag. Ongespecificeerde efficiëntie verbeteringen in iedere sector worden zo laag mogelijk gehouden om aan te blijven sluiten bij de realiteit van vandaag. De efficientie verbetering in de industrie is 1.2% per jaar in dit scenario. Gas, Olie, Kolen en Kernenergie leveren nog steeds een belangrijk deel van de primaire energie. CCS is niet zinvol in dit scenario. Er zijn alternatieven aan zowel de vraag- als aanbodzijde die efficiënter zijn voor iedere gespendeerde euro. Er is een belangrijke aandeel biomassa, wind en zon in de energiemix. Volgens ons is dit geen energietransitie maar een energierevolutie. De taak die voor ons ligt in dit scenario is immens maar realiseerbaar. Veel plezier met het onderzoeken en verbeteren van dit scenario. Probeer je de implicaties van een dergelijk scenario eens voor te stellen.

  • Country: Netherlands
  • End Year: 2050

Please note: Your current settings get overwritten.