Urgenda - BAU scenario - update 2017

  • Netherlands 2030
  • Last updated
Open this scenario

Dit scenario dient ter referentie voor het 100% duurzaam scenario en dat laat zien wat de gevolgen zijn als we doorgaan met fossiele brandstoffen en niet overstappen op duurzame energiebronnen, noemen we Business As Usual (BAU), oftewel ‘niet veranderen’. Het is interessant om te kijken hoeveel de ergievoorziening in 2030 zou kosten in het BAU-scenario en wat het gaat kosten als we op 100% duurzame energie overstappen. Voor het BAU-scenario gebruiken we aannames over economische groei en andere kosten die ook zijn gebruikt bij de doorrekening van het energieakkoord uit 2013.

De kosten in het scenario 100% duurzame energie in 2030 en de kosten in een scenario zonder de overgang naar een duurzame energievoorziening (ter vergelijking) zijn voor een aantal belangrijke kostenposten de kosten genomen uit het rapport World Energy Outlook (WEO) van het IEA uit hun scenario ‘450’.

Dan geldt:

  • aardgas: 28.9 euro/MWh
  • aardolie: 85 dollar/barrel
  • steenkool: 57 dollar/tonne
  • CO2: 90.2 euro/tonne
  • biomassa gelijk aan 2015 (niet uit WEO).

Link naar 100% duurzaam scenario:

100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt! - 2017


This scenario was last updated on May 24, 2017, in an earlier version of the model. The most recent release of the model was on October 5, 2021.
How do updates to the model affect scenarios?
Slider changes
During updates we must sometimes make small changes to the saved settings for some sliders. This is done to ensure that scenario remains compatible with the new version of the model and, whenever possible, that the intentions of the scenario’s author are preserved.
Outcomes
Scenario outcomes may change due to improvements in the model, better quality data, or the addition of new sliders.

Please note: Save your current scenario before opening another, or your changes might get lost.